Thứ sáu, 13/03/2020 - 08:00 PM

NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ HÀNG NGÀY ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19

Thụy Du - Tối 11-3, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo những việc học sinh cần làm tại nhà hằng ngày, đặc biệt là trong thời gian nghỉ học, nhằm hướng dẫn các em và gia đình cách phòng tránh hiệu quả dịch Covid-19.

chất lượng hàng đầu nâng cao đạo đức